בס"ד

מה עדיף להיות שכיר או עצמאי

אז מה עדיף להיות שכיר או עצמאי? (עצמאי או שכיר ??..)

עדיף להיות שכיר או עצמאיכל שכיר במהלך עבודתו חולפת במוחו המחשבה האם עדיף להיות שכיר או עצמאי משתי סיבות עיקריות :
א: להיות אדון לעצמי. ב: להרוויח יותר כסף.
בכל דבר יש יתרונות וחסרונות וכל אחד צריך לעשות את השיקול שלו מה עדיף לו:
א- לשכיר יש מסגרת של שעות עבודה וימי עבודה והוא לא יכול לחרוג ימי חופשה לשכיר הינם מעטים מאד : 12 ימים בשנה בלבד! לעומתו העצמאי הוא אדון לעצמו מבחינת שעות עבודה ומבחינת ימי חופש . אך כל זאת הינו כמובן בערבון מוגבל . הרבה בעלי עסקים צריכים להשקיע במקום עסקם שעות רבות כדי שהעסק ישגשג לתת שירות ללקוחות ולהתעסק בדברים נוספים שקשורים לפעילות העסק. העובד לעומתו מסיים יום עבודה של 8 שעות הולך הבית ושוכח את מקום עבודתו. העצמאי בדרך כלל לא כך הדאגה שהעסק יצליח מלווה אותו גם לביתו. מסקנה: תאורטית העצמאי אדון לעצמו , מעשית הינו משועבד לעסק יותר מעובד שכיר.
ב- שכיר הקשר שלו עם רשויות המס הינו מזערי מאד ( תיאום מס, החזרי מס וכדומה). לעומתו העצמאי עומד מול שלושה גופים: מע”מ מס הכנסה וביטוח לאומי כשהוא נדרש לנהל את ספרי החשבונות על פי חוק. ניהול ספרי חשבונות שלא על פי החוק יכול לגרום לעצמאי נזק כספי גבוה מאד. נדרש להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה כמו כן הצהרות הון. נתון לביקורת פתע על ידי מס הכנסה לבדיקת החשבונות. כמו כן גם בבדיקת החשבונות על ידי מס הכנסה אחרי הגשת הדוחות צפוי לשלם מיסים נוספים.
עוסק מורשה או שכירג- השכיר תשלום המיסים שלו בגין הכנסתו ברוב המקרים הינו סופי ומשולם על ידי המעסיק. לעומתו העצמאי המיסים משולמים על ידו , לא מעט מן העצמאים קשה להם פסיכולוגי לשלם מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי לרשויות מה שגורם שלאחר הגשת הדוחות השנתיים צפויים להוסיף עוד תשלומים להשלמת החובות שלהם.
ד- עצמאי נדרש להגיש דוחות על פי זמנים שקבעו הרשויות אי הגשת דוחות בזמן גורם להטלת קנסות על הנישומים.
ה- השכיר זכאי לתשלום סוציאליים על ידי המעסיק שלו כגון תשלום ביטוח לאומי ( העובד משלם חלק והמעסיק חלק) הפרשות לפנסיה לעומתו העצמאי צריך לשלם כל דמי ביטוח לאומי בעצמו כמו כן לשלם עבורו את ההפרשות לפנסיה.
ו- ההכנסה של העובד הינו ברוב המקרים קבועה ויציבה ויכולה רק לגדול ( אם הוא עובד על בסיס חודשי אז השכר החודשי יכול רק לגדול ואם על בסיס שעתי אז השכר לשעה יכול רק לגדול ) כמו כן המעסיק מחוייב עד ל 9 לחודש להעביר את המשכורת לעובד. לעומתו העצמאי הכנסות נתונה לשינויים תמידיים וגביית כסף מלקוחות לא דבר פשוט. אך מצד שני העצמאי יכול להגיע לרווחים כלכליים יפים מאד.
ז- השכיר זכאי לימי חופש בשנה בתשלום על חשבון המעסיק , זכאי לימי הבראה ולדמי מחלה. המעסיק לעומתו אינו מקבל משום גורם חיצוני את התשלומים הנ”ל.
ח- אם ניקח לדוגמא רואה חשבון שכיר שמרוויח 10,000 ברוטו לחודש אם הוא יחליט לפתוח משרד רואה חשבון כעצמאי הוא יצטרך לעשות מחזורים גבוהים לפחות 15,000 לחודש כדי להגיע לאותה הכנסה של 10,000 ברוטו כשכיר וזאת מאחר שיש לו הוצאות שכירות ארנונה חשמל משרדיות ועוד מה שלא היה לו כשכיר.
ט- שכיר נתון פחות לסיכונים עסקיים מאשר עצמאי . לדוגמא: רואה חשבון שכיר שיעשה טעות בדוחות של הלקוחות מי שיספוג זאת יהיה בעל הבית בלבד.

רואה חשבון מיכאל גבאי

אחרי שהחליט השכיר אם עדיף להיות שכיר או עצמאי ולפתוח עסק כמו קליניקה פרטית של טיפול CBT או מקדם אתרים, הוא עומד בפני השאלה לאיזה רואה חשבון לפנות האם למשרד קטן או גדול?

אחרי שהוחלט לאיזה רואה חשבון לפנות ואם עדיף להיות שכיר או עצמאי :

מה עדיף משרד רואה חשבון קטן או גדול?

מי יכול להיות עוסק פטורהתשובה תלויה בסוג העסק. אם מדובר בעסק קטן אז העדיפות הינה כמובן משרד רואה חשבון קטן מכיוון שהיחס הינו אישי יותר והרואה חשבון יהיה זמין יותר. במשרדים גדולים יהיה קשה יותר לתקשר עם רואה החשבון המנהל.
חשוב למשרד רואה חשבון יש נסיון בתחום של העסק לדוגמא: ניהול חשבונות והמיסוי של מוסד כספי הינו שונה מעסקים אחרים .
עסק שהוא גדול מאד יש עדיפות למשרד רואה חשבון גדול מכיוון שלמשרד הקטן לא יוכל לעמוד בכמות העבודה שמספק עסק גדול.

שאלה שלישית : איזה סוג לפתוח האם עוסק פטור, עוסק מורשה, שותפות, או חברה בע”מ.

נחלק את השאלה למספר חלקים קודם כל עוסק פטור מול עוסק מורשה

עצמאי שפותח עסק עומד מול 3 גופים הראשון מע”מ השני מס הכנסה והשלישי ביטוח לאומי

לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי אין הבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור ולכן עוסק פטור אינו פטור מלשלם מס הכנסה או ביטוח לאומי הפטור שלו הינו לעניין תשלומי מע”מ.

יש מספר תנאים כדי שעצמאי יוכל להיות עוסק פטור

עוסק פטור או עוסק מורשה1- סוג העסק : ישנם עסקים שלא יכולים להיות עוסק פטור וחייבים להירשם כעוסקים פטורים לדוגמא: רואה חשבון, יועץ מס , עורך דין, מתווך מקרקעין וכדומה.
2- מחזור העסקאות הצפוי אינו עולה על :
בשנת המס 2015: 100,000 ₪, בשנת המס 2016: 99,006 ₪ , בשנת המס 2017 : 98,707 ₪.
יתרונות וחסרונות עוסק פטור מול עוסק מורשה
א- תדמית : עוסק פטור יש לו תדמית של עסק קטן , עסקים יעדיפו לעבוד מול עוסק מורשה ולא מול עוסק פטור.
ב- עוסק פטור פטור מלשלם מע”מ על העסקאות שלו ולכן לא ייגבה מע”מ מלקוחותיו ( יתרון למי שעובד בעיקר מול לקוחות פרטיים כגון ספר)
לעומת זאת עוסק פטור לא יוכל לקבל בחזרה מע”מ ששילם בגין הוצאותיו השוטפות עבור העסק. עסקים שונים בשנה הראשונה או השניה משקיעים בקניית ציוד או מכונה שעלותה יכולה להיות גבוהה . עוסק מורשה יוכל לקבל בחזרה את המע”מ ששילם עבור רכישה זו.

ג- ניהול ספרי חשבונות: ניהול ספרי חשבונות על פי החוק בצורה תקינה הינו בסיס חיוני לקיום העסק מאחר שאי ניהול ספרי חשבונות על פי חוק יביא לפסילתם על ידי רשויות המס וקביעת קנסות כבדים מאד. הדרישה מעוסק פטור לניהול ספרי חשבונות הינה מצומצמת למדי . הוא נדרש לנהל תיק תיועד חוץ ושוברי קבלה או ספר פדיון יומי. לגבי שוברי קבלה עוסק פטור יוכל לרכוש מחנויות של צרכי משרד פנקס קבלות קטן עם חותמת של עוסק פטור דבר שחוסך עלויות של הדפסת פנקסים בבית דפוס.
ד- עוסק פטור לא מחויב לנהל ספר תקבולים ותשלומים ולכן עלות טיפול בהנהלת חשבונות שלו אצל רואה חשבון או יועץ מס זולה יותר מאשר עוסק מורשה.
ה- עוסק פטור צריך לדווח פעם בשנה על עסקאותיו בשנה מסויימת עוסק מורשה צריך לדווח בדרך כלל פעם בחודשיים על מחזור עסקאותיו ועל תשומות בגין ההוצאות ששילם בתקופת הדו”ח. יש עוסקים שנדרשים בגלל מחזור העסקאות שלהם לדווח פעם בחודש.
ו- עוסק פטור שעבר את התקרת הפטור לשנה יהפוך להיות עוסק מורשה, או אם המחזור הינו חד פעמי ישלם את המע”מ בגין המחזור החורג ויישאר להיות עוסק פטור.

מה עדיף להיות שכיר או עצמאי? עצמאי או שכיר?

עצמאי או שכירמקצוע חשבונאות הינו מקצוע שדורש מקצועיות וידע רב בתחומים רבים כגון הנהלת חשבונות , ביקורת חשבונות, חשבות שכר, מיסים ועוד תחומים נוספים.
יש משפט ידוע שאומר אין חכם כבעל נסיון. לא מספיק לקבל במבחנים של האוניברסיטה או של המכללה ציונים גבוהים על מנת להיות בעל מקצוע טוב העיקר הינו הנסיון הרב שרכש בעל המקצוע בתחום שהוא למד.
רואי חשבון רבים שיצאו ממשרדים גדולים אמנם היו מומחים בתחום אחד כגון ביקורת חשבונות או במיסים אך כשהם נדרשים להתעסק בשאלות בתחום הנהלת חשבונות או חשבות שכר מרגישים בורים ועמי ארצות בתחומים האלו.
בעל עסק חדש או קיים כמו ספא לקבוצות או מקדם אתרים באינטרנט שמחפש רואה חשבון שיטפל בחומר השוטף שלו לצורך דיווחים לרשויות יש לו מספר התלבטויות להתחלה חדשה בניהול החשבונות של העסק.
המאמרים הבאים שיהיו בנויים בצורה של שאלה ותשובה יתנו בסיס טוב להכרה של מקצוע החשבונאות תוך התייחסות לעבודה השוטפת של משרד רואה חשבון.
משרדנו בעל ניסיון רב של כ 13 שנה בכל תחומי החשבונאות.

אז תחיליתו אתם.. [ מה עדיף להיות שכיר או עצמאי? ]

רואה חשבון מיכאל גבאי 0507262528

סגירת תפריט
1
שלום וברכה,
אני מיכאל גבאי.
אפשר לעזור?
Powered by
שינוי גודל גופנים
מחירון רואה חשבון
close slider
רואה חשבון מיכאל גבאי 0507262528
שירות הנהלת חשבונותמחירון
פתיחת תיק עוסק פטורללא תשלום
פתיחת תיק עוסק מורשהללא תשלום
החזר מס לשכירים10% מגובה ההחזר
הנהלת חשבונות+ דו"ח שנתי עוסק פטור1,200 ₪ לא כולל מע"מ לשנה
הנהלת חשבונות עוסק מורשה300 ₪ לחודש . לא כולל מע"מ
הנהלת חשבונות חברה בע"מ700 - 1,500 ₪ לחודש לא כולל מע"מ תלוי במחזור ההכנסות, מספר העובדים ובהיקף העבודה
הקמת חברה או עמותה1,000 ₪ לא כולל מע"מ
חשבות שכר חיצונית30 ₪ לתלוש
שירות תיאום מס לשכירים95 ₪ לא כולל מע"מ
הצהרת הון ראשונה500 ₪ לא כולל מע"מ
בדיקת גמר חשבון לשכירים1,000 - 2,000 ₪ לא כולל מע"מ תלוי במספר השנים
דו"ח שנתי + מאזן חברה2,500 - 5,000 ₪ לא כולל מע"מ תלוי בהיקף העבודה
דו"ח שנתי עוסק מורשהכלול בשכר טרחה
הנהלת חשבונות+ מאזן+ דוחות לרשם העמותות כולל בקשה לאישור ניהול תקין2,500 - 5,000 ₪ לשנה לא כולל מע"מ. תלוי במחזור ההכנסות והיקף העבודה
הצהרת הון שניה1,500 - 2,500 ₪ לא כולל מע"מ תלוי במורכבות הדו"ח.
רואה חשבון מיכאל גבאי 0507262528

שם

אימייל

טלפון

הודעות