מדרגות מס הכנסה 2024

מדרגות מס הכנסה 2023

עדכון מס הכנסה רשות המיסים מחשבון טבלת חישוב מדרגות מס הכנסה 2024 שנתי חודשיות מצטבר עצמאי שכיר טבלה לעצמאים או שכירים.

בדיקת זכאות להחזר מס חינם! החזר מס 2024

מדרגות מס 2024 – 2025

שיעור המסהכנסה שנתיתהכנסה חודשית (ממוצע)
10%עד 84,120 ₪עד 7,010 ₪
14%84,121 - 120,720 ₪7,011 - 10,060 ₪
20%120,721 - 193,800 ₪10,061 - 16,150 ₪
31%193,801 - 269,280 ₪16,151 - 22,440 ₪
35%269,281 - 560,280 ₪22,441 - 46,690 ₪
47% 560,281 - 721,560 ₪46,691 - 60,130 ₪
50% *721,561 ₪ ומעלה60,131 ₪ ומעלה

מדרגות מס 2023 – 2024

שיעור המסהכנסה שנתיתהכנסה חודשית (ממוצע)
10%עד 81,480 ₪עד 6,790 ₪
14%81,481- 116,760 ₪6,791- 9,730 ₪
20%116,761- 187,440 ₪9,731- 15,620 ₪
31%187,441- 260,520 ₪15,621- 21,710 ₪
35%260,521- 542,160 ₪21,711- 45,180 ₪
47%542,161- 698,280 ₪45,181- 58,190 ₪
50% *698,281 ₪ ומעלה58,191 ₪ ומעלה

מחשבון חישוב מדרגות מס הכנסה 2024

*מדרגות מס 2024 עם מעט שינוי לעומת 2023

מדרגות מס 2022

שיעור המסהכנסה שנתיתהכנסה חודשית (ממוצע)
10%עד 77,400 ₪עד 6,450 ₪
14%77,401- 110,880 ₪6,451- 9,240 ₪
20%110,881- 178,080 ₪9,241- 14,840 ₪
31%178,081- 247,440 ₪14,841- 20,620 ₪
35%247,441- 514,920 ₪20,621- 42,910 ₪
47%514,921- 698,280 ₪42,911- 55,270 ₪
50% *663,241 ₪ ומעלה55,271 ₪ ומעלה

מדרגות מס 2021

להלן טבלה מדרגות מס 2021 על פי הכנסה חודשית
(לעומת מדרגות מס 2019 / 2018)

שיעור המסהכנסה שנתיתהכנסה חודשית (ממוצע)
10%עד 75,480 ₪עד 6,290 ₪
14%75,481- 108,360 ₪6,291- 9,030 ₪
20%108,361- 173,880 ₪9,031- 14,490 ₪
31%173,881- 241,680 ₪14,491- 20,140 ₪
35%241,681- 502,920 ₪20,141- 41,910 ₪
47%502,921- 647,640 ₪41,911- 53,970 ₪
50% *647,641 ₪ ומעלה53,971 ₪ ומעלה

מדרגות מס 2020

מדרגות מס חודשי (2020)

2021 (חודשי)אחוזי מסחודשיתלמדרגה
עד
מצטבר
עד
מדרגה 110%עד ₪6,330₪633₪633
מדרגה 214%₪6,331 עד ₪9,080₪384₪1,017
מדרגה 320%₪9,081 עד ₪14,580₪1,100₪2,117
מדרגה 431%₪14,581 עד ₪20,260₪1,760₪3,877
מדרגה 535%₪20,261 עד ₪42,160₪7,664₪11,541
מדרגה 647%₪42,161 עד ₪54,300₪5,705₪17,246
מדרגה 750%₪54,301 ומעלה50% על כל שקל נוסף
מדרגות מס הכנסה חודשיות 2020

מדרגות מס 2019

להלן טבלה מדרגות מס 2019 על פי הכנסה חודשית (לעומת מדרגות מס 2018 / 2017)

מדרגות מס חודשי (2019)

2019 (חודשי)אחוזי מסהכנסהמדרגה
עד
מצטבר
עד
מדרגה 110%עד ₪6,310₪631₪631
מדרגה 214%₪6,311 עד ₪9,050₪384₪1,015
מדרגה 320%₪9,051 עד ₪14,530₪1,096₪2,111
מדרגה 431%₪14,531 עד ₪20,200₪1,757₪3,868
מדרגה 535%₪20,201 עד ₪42,030₪7,641₪11,509
מדרגה 647%מ ₪42,031 עד ₪54,130₪5,687₪17,196
מדרגה 750%₪54,131 ומעלה50% על כל שקל נוסף
מדרגות מס הכנסה חודשיות 2019

מדרגות מס 2019 (שנתי)

2019אחוזי מסהכנסהמדרגה
עד
מצטבר
עד
מדרגה 110%עד ₪75,720₪7,572₪7,572
מדרגה 214%₪75,721 - ₪108,600₪4,603₪12,175
מדרגה 320%₪108,601 - ₪174,360₪13,152₪25,327
מדרגה 431%₪174,361 - ₪242,400₪21,092₪46,420
מדרגה 535%₪242,401 - ₪504,360₪91,686₪138,106
מדרגה 647%₪504,361 - ₪649,560₪68,244₪206,350
מדרגה 750%מ 649,561 ואילך50% על כל שקל נוסף
מדרגות מס הכנסה שנתי 2019

מדרגות מס 2018

מדרגות מס חודשי (2018)

2018 (חודשי)אחוזי מסהכנסהמדרגה
עד
מצטבר
עד
מדרגה 110%עד ₪6,240₪624₪624
מדרגה 214%₪6,241 עד ₪8,950₪379₪1,003
מדרגה 320%₪8,951 עד ₪14,360₪1,082₪2,085
מדרגה 431%₪14,361 עד ₪19,960₪1,736₪3,821
מדרגה 535%₪19,961 עד ₪41,530₪7,549₪11,370
מדרגה 647%₪41,531 עד ₪53,490₪5,621₪16,991
מדרגה 750%₪53,491 ואילך50% על כל שקל נוסף
מדרגות מס הכנסה חודשיות 2018

מדרגות מס שנתי (2018)

2018אחוזי מסהכנסהמדרגה
עד
מצטבר
עד
מדרגה 110%עד ₪74,880₪7,488₪7,488
מדרגה 214%₪74,881 - ₪107,400₪4,553₪12,041
מדרגה 320%₪107,401 - ₪172,320₪12,984₪25,025
מדרגה 431%₪172,321 - ₪239,520₪20,832₪45,857
מדרגה 535%₪239,521 - ₪498,360₪90,594₪136,451
מדרגה 647%₪498,361 - ₪641,880₪67,454₪203,905
מדרגה 750%₪641,881 ואילך50% על כל שקל נוסף
מדרגות מס הכנסה שנתי 2018

מדרגות מס 2017

10% מס עד ₪6,220 | 14% מס מ-₪6,221 עד ₪8,920 | 20% מס מ- ₪8,921 עד ₪14,320 | 31% מס מ- ₪14,321 עד ₪19,900 | 35% מס מ- ₪19,901 עד ₪41,410 | 47% מס ₪41,411 ומעלה

*אין עליה של מדרגות מס הכנסה 2017 בהשוואה למדרגות מס 2016. מדרגות המס של מעל 14% מתחיל רק מהכנסה חודשית של ₪6,221 ומעלה בהשוואה ל2016 שהתחיל מ- ₪5,221 ומעלה.

מחשבון מדרגות מס 2024

מחשבון מדרגות מס 2024 ניתן לחשב כאן

מחשבון נקודת זיכוי ניתן לחשב כאן

כניסה לקובץ המלא של מדרגות מס הכנסה 2024 כאן.

מחפש רואה חשבון מומלץ?

יודע אם אתה בעל רווח או הפסד? לא מאלה מלחיצים את הרואה חשבון שלהם? האם אתה רוצה שהרואה חשבון יהיה זמין וקשוב לך? לא הכי ערוך ואתה שואף לשפר את התנאים? אתה רוצה הקלה בל סדר חשבונות? לא יודע עם הוא ממלא את העבודה כמו שאתה צריך? אתה יודע שאתה מקבל גמול מלא לתכלית כספך? יש לך רואה חשבון רציני שמדריך אותך אם צריך תמיכה בלקיחת הלוואה מבנק דיסקונט או פועלים בשביל לחדש את העסק?
ידוע לך אם אתה בערוץ הכי מדויק לפני הרשויות? בהתאם להכנסות העסק האם עדיף לך להיות עוסק פטור, מורשה או חברה ? אולי אתה זורק דולרים לאוויר? החברה בה' מתרחב אבל הרואה חשבון עדיין נשאר מאחור? או להפך, הורדתה בהוצאות של העסק שלך והינך עדיין במסלול הישן. אולי אתה יכול להפסיק בהוצאות שמיותרות?למשל כסף גבוהה לרואה חשבון שלך? או יוצאה לך לשלם כנסות בעקבות הגשת סיכום דוחות של רואה חשבון לא בזמן? אתה רוצה שלרואה חשבון יהיה קצת זמן בשבילך. הרי מה הכי עיקרי בחברה אם לא החלק הכלכלי?
נקודה מאד משמעותית בעסק שלך זה ניהול חשבונות מסודר עם שקיפות ברורה. רואה חשבון מומלץ צריך להיות פנוי בשבילך תמיד.

העסק תלוי בזה!

עשית צעד חכם שלקחת מקדם אתרים מקצועי לעסק. אך טוב להיות תמיד יד על הדופק ברווחיות העסק. אתה צריך לחשוב שונה כדי להגביר את הנתונים של החברה.
לצערנו הרבה רואי חשבון, עם הזמן, נכנסים לסוג של שגרתיות ושאננות. ועוסקים אך ורק עם קליינטים שמטרטרים וחברות גדולות מקבלים את המבוקש. ואלה שבאמת צריכים סיוע אינם מעודכנים דרך הרואה חשבון וסופגים נזקים מזה. הרואה חשבון צריך לתקשר אתך. אתה לא צריך למצוא אותו. הוא חייב לחפש אותך. לכן אתה נותן לו כספים. רואה חשבון מוצלח ואכפתי צריך להתנהל עם תקשורת תמידית עם העסק. יש פעמים שלא הוגשו כל החשבוניות המעידים על הוצאות הביזנס. רואה חשבון אשר לא בודק תאום בין הוצאות העסק לחשבוניות לתכלית החזר הוצאות מע"מ אינו ממלא את ממלכתו בנאמנות. וכך במהלך רב החודשים נאבד כמה מאות דולרים. אנשים מאורגנים צריכים רואה חשבון טוב. כמוכן אנשים עסקים אשר מדי פעם עסוקים, לא מסודרים והבלגן חוגג! בוודאי שזה יותר כאב ראש לרואה חשבון אך רואה חשבון מומלץ מוכרח לעקוב אחרי כל תזוזה של החברה כדי לנצל את מיטב פוטנציאל לרווחיות העסק שלך. זה השוני עם רואה חשבון רצוי לרואה חשבון סטנדרטי. קשרים טובים ו"פרוטקציות" ברשויות מול עובדים ופקידים גם לא מזיק.. הרבה זמנים זה יכול לקדם דברים ולפתוח דברים תקועים. אז אם חיפשתם מדרגות מס הכנסה 2023 ואתם רוצים רואה חשבון טוב, נוח וקשוב אשר יביא עלייה לעסק שלך. להתייעצות ללא תשלום ומתן פרטים נוספים התקשרו למשרד רואה חשבון מומלץ של מיכאל גבאי ושות'..

מדרגות מס הכנסה 2024

מדרגות מס הכנסה 2024

*מדרגות מס 2023 – 2024 ללא שינוי לעומת שנה קודמת

4.8 5 votes
Article Rating
1 תגובה
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments